Nyt fra Forretningsudvalget

Kystnære havvindmøller – Pænt Nej Tak!!!

Oktober 2017

I samarbejde med grundejere, grundejerforeninger, feriehusudlejere m.fl. fra andre områder ligeledes med igangværende eller potentielle projekter for kystnære havvindmøller opfordres hermed til en landsdækkende underskriftindsamling for at få vore politikere i tale.
Der er stadig tid til at revurdere et energiforlig.
Vi opfordrer til at man bakker op om dette initiativ og informerer jeres medlemmer og andre kontakter hurtigst muligt, medens finanslovsforhandlingerne endnu er igang. Vedhæftet info/pressemeddelelse – dette kan også rundsendes til medlemmer og kontaktpersoner.

Læs mere her.

Indspil til Kommuneplan 2017

Maj 2017

Bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes forslag til Kommuneplan for 2017 – 2029.

Læs notatet her.

Åbent brev til partierne bag det politiske forlig om kystnære havmøller?

April 2017

Hvorfor bruge milliarder af skattefinansierede tilskudskroner på at ødelægge den jyske vestkyst med kystnære havmøller, når DONG nu har vist, at de kan producere havmøllestrøm uden tilskud i den tyske del af Nordsøen.

Læs notatet her.

Brev til Energistyrelsen

April 2017

Havmøllepark Vesterhav Syd - Spørgsmål til Energistyrelsen 
Siden offentliggørelsen af etableringstilladelsen har vi oplevet en dyb og velbegrundet frustration blandt de tusindvis af sommerhusejere og virksomheder, der berøres af Havmøllepark Vesterhav Syd. Vi har oplevet, at Vattenfall ikke ønsker at informere bredt og objektivt om projektet. Energinet.DK har ikke ønsket at bruge deres lovbestemte kompetence efter lov om vedvarende energi til at pålægge Vattenfall at sikre en sådan bred og objektiv information.

Læs notatet her.

Brev til Folketingets ombudsmand

Marts 2017

Havmøllepark Vesterhav Syd
Vi er en gruppe af borgere, der føler at vi er blevet ofre for en proces fra statens side, som ikke er et demokrati og en retsstat værdigt. Hele processen har haft karaktér af en skueproces, hvor de statslige myndigheder alene har haft fokus på at retfærdiggøre et projekt, som et flertal i Folketinget besluttede i 2012 uden hensyn til, at der i dansk lovgivning er krav om, at der forud for beslutningen gennemføres en objektiv og saglig VVM procedure, der indbefatter en reel inddragelse af offentligheden og undersøgelser af alternativer og afværgeforanstaltninger.

Læs notatet her.

Notat vedr. kloakering af sommerhusområder

Oktober 2015

Forretningsudvalget har reageret med et notat, hvor man sætter spørgsmålstegn ved kommunens begrundelser for at sætte gang i at forberede en evt. kloakering af sommerhusområder, et projekt der vil ramme grundejerne på Klitten økonomisk urimeligt hårdt, og som der ikke synes belæg for, bl.a. i påstanden om afledning af forurenet vand til Ringkøbing Fjord.

Læs notatet her.

Bortskaffelse af grene og haveaffald

Oktober 2015

Forretningsudvalget har modtaget information om, at den hidtidige ordning med vederlagsfri opstilling af containere i området til grønt affald bortfalder. Det er beklageligt, at denne kommunale service forsvinder, og at den enkelte grundejerforening herefter selv må bekoste opstilling af containere.

Konstitution af Forretningsudvalget

September 2015

Efter årsmødet 2015 med nyvalg til Forretningsudvalget har udvalget efterlods konstitueret sig således

Indsigelse mod Vesterhav Syd Havmøllepark

Juni 2015

Forretningsudvalget har inden høringsfristens udløb den 30 juni sendt indsigelse mod projektet i sin nuværende form.

Se indsigelsen her.

Brev til Folketingets Klimaudvalg

April 2015

Forretningsudvalget har efter at have fået kendskab til VVM redegørelsen Vesterhav Syd del 3 reageret med brev til Folketingets Klimaudvalg

Se brevet her.

Udskiftning af el-målere

April 2015

RAH er i gang med udskiftning af el-målere til en type med fjernaflæsning.

Læs her.

Byggeri og anlæg på Klitten - anbefalinger til bevaring og forbedring

april 2015

Nyrevideret folder, der tager fat på emnet god byggeskik og fornuftige anlæg på Klitten. Folderen er udarbejdet af landskabsarkitekt Vibeke Rønnow og forretningsudvalget i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs folderen her.

Notat vedrørende kystens tilstand

marts 2015

Efter stormene i januar 2015 anmodede formanden foreningerne om at melde tilbage om kystens tilstand, evt. med fotos fra eget område. Forretningsudvalget har herefter sammenfattet og kommenteret de tilbagemeldinger, vi har fået, i følgende notat.

Læs notatet her.

Status for første halvår efter årsmødet 2014

februar 2015

Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt over de sager og de interesseområder, der har været i focus i det første halvår efter årsmødet i august 2015. Oversigten er ikke udtømmende, men opliste de områder, udvalget har fundet det væsentligt at fremhæve.

Se oversigten her.

 

Kontakt:
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit
Formand: Thue Amstrup-Jørgensen, tlf. 23 73 47 60, tajconsult@mail.dk

design, programming and webhosting by Apollomedia